shopup.com

ดูบทความแอร์ไม่เย็น เกิดจากอะไร

แอร์ไม่เย็น เกิดจากอะไร

 

แอร์ไม่เย็น เกิดจากอะไร


1. อาการแอร์ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
- สายไฟหลุด(ขาด) ต้องทำการตรวจเช็ค หาจุดที่สายไฟขาดหรือหลุด
- แมกเนติก (ตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้า) เสีย ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก
- แคปสตาร์ทเสีย ต้องทำการเปลี่ยนแคป
- แผงควบคุม (ที่คอยล์เย็น) เสียต้องทำงานเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
- คอมเพรสเซอร์เสีย ต้องทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ทั้งลูกค่ะ
* สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นมีอีกหลายสาเหตุนะค่ะ ต้องให้ช่างทำการตรวจเช็ค
2. กรณีอาการแอร์ไม่เย็น แต่คอมเพรสเซอร์ทำงาน มีสาเหตุมาจาก แอร์สกปรก ต้องทำการล้างทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นโดยปั้มน้ำแรงดันสูง น้ำยาแอร์ขาด ต้องเติมน้ำยาเข้าระบบแรงดันประมาณ 70-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
มีอาการตันของระบบน้ำยาแอร์ ต้องทำการเปลี่ยนแคปทิ้ว (ตัวฉีดน้ำยา) ไดเออร์ (ตัวกรองความชื้น) และแวคคั่มระบบเติมน้ำยาใหม่
3. อาการรีโมตแอร์ไม่ทำงาน
- ถ่านหมด ต้องทำการเปลี่ยนถ่าน
- ตัวรับสัญญาณเสีย ทำการเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศนูย์บริการของผู้ผลิต หรือร้าน จำหน่ายอะไหล่ทั่วไป ควรปรึกษาช่าง
- รีโมตเสีย ทำการเปลี่ยนรีโมต
4. อาการคอยล์เย็นแอร์ (ตัวทำความเย็น) เสียงดัง
- แอร์สกปรก ต้องทำการ ล้างแอร์ โดยปั๊มน้ำแรงดันสูง ด้วยช่างชำณาญงาน
- มอเตอร์เสื่อมสภาพ ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์
- ประกอบแอร์หลังจากการล้างไม่ได้ ต้องทำการตรวจเช็คจุดขันสกรูและเช็คการประกอบใหม่
5. อาการตามท่อแอร์เป็นน้ำแข็ง
- น้ำยาขาด ทำการตรวจเช็คน้ำยาแล้วในกรณีน้ำยาแอร์ขาดมากให้ทำการหาจุดรั่วแล้วทำการเชื่อมอุดรอยรั่ว
- คอยล์เย็นสกปรก ทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง
6. อาการคอยล์ร้อนเสียงดัง (ตัวระบายความร้อน)
- มอเตอร์พัดลมเสีย ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์
- ใบพัดลมตีกับโครงแอร์ ทำการตรวจเช็คหาจุดที่กระทบกัน
- มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง ทำการตรวจเช็ค
- แมกเนติดเสื่อม ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก
7. อาการแอร์มีกลิ่นอับชื้น
- ในห้องมีความชื้นสูง ตั้งโหมดลดความชื้นที่ตัวแอร์
- แอร์สกปรก ทำการล้างแอร์ด้วยปั๊มแรงดันสูง
- เดินท่อน้ำทิ้งไปตรงกับท่อระบายน้ำ ทำการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
8. อาการบานสวิงที่คอยล์เย็นแอร์ไม่ทำงาน

-มอเตอร์สวิงเสีย ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์สวิง
- ขาบานสวิงหัก ต้องทำการเปลี่ยนขาบานสวิง
- แผงควบคุณเสีย ต้องทำการเปลี่ยนหรือสงซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
- กะเปาะวัดอุณหภูมิเสีย ทำการเปลี่ยนกะเปาะวัดอุณหภูมิ
9. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น (เรื้อรัง)
- มีการตันที่ถาดน้ำทิ้งด้านหลังตัวแอร์ ทำการตัดคอยล์เย็นลงมาทำการถอดชิ้นส่วนและฉีดล้างแอร์ ให้ทั่ว
10. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น
- แอร์สกปรก ต้องทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง
- ข้อต่อท่อน้ำทิ้งหลุด ทำการตรวจเช็คหาจุดที่หลุด
- ท่อน้ำทิั้งตัน ทำการฉีดไล่ด้วยปั๊มแรงดันสูง

 

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งแอร์บ้านราคาถูก

 

 

24 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 9358 ครั้ง

    Engine by shopup.com