shopup.com

ดูบทความอันตรายที่จะเกิดจากงานติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอาคารสูง

อันตรายที่จะเกิดจากงานติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอาคารสูง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อันตรายที่จะเกิดจากบนอาคารสูง

          เมื่อต้องทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิดบนที่สูง ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุที่เกิดอันตรายในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อันตรายที่จะเกิดจากบนอาคารสูง

     1. อันตรายที่เกิดจากการกระทำของคน เช่น อาการบาดเจ็บ สภาวะทางจิตใจไม่ปรกติ หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาท ก็เป็นสาเหตุหลักได้อันตรายที่เกิดจากที่สูง มีดังนี้
          1.1  การพังของนั่งร้านและโครงสร้าง เนื่องจากออกแบบไว้ไม่แข็งแรง หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด ควรใช้วัสดุนั่งร้าน หรือ ค้ำยันที่มีสภาพแข็งแรง เหล็กเสริมต้องถูกตำแหน่งครบถ้วน
                การลดอันตรายจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุกฝ่าย ควรมีการฝึกอบรมและเตรียมหน่วยพยาบาลให้พร้อมตลอดเวลา หากรู้สึกว่ากำลังเวียนหัวหรือเหนื่อยมากต้องบอกเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ที่สุด และรีบลงจากที่สูงทันที ไม่งั้นคุณร่วงหล่นอันตรายถึงชีวิตได้ การมีระเบียบและปฏิบัติตามกฏจะช่วยให้คุณปลอดภัยในการทำงานหน้าหลัก
          1.2 ตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ช่องลิฟต์ หรือตกจาก ช่องพื้นที่เปิดไว้ จึงต้องมีราวกันตกริมพื้นที่อาคาร ปิดกั้นช่องลิฟต์ทำฝาปิดช่องต่างๆ ทำตาข่ายรองรับ ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อทำงานในที่สูง และทำนั่งร้านให้แข็งแรง
          1.3 สิ่งของหนักหล่น เช่น เสาเข็ม คอนกรีตล้ม ลูกตุ้มเสาเข็มหล่นทับ วัสดุต่างๆ กระเด็นใส่ ต้องมีการเก็บกวาดอยู่เสมอ ปิดกั้นขอบพื้นริมอาคาร กั้นผ้าใบรองรับ เพื่อป้องกันวัสดุลงไปเบื้องล่าง

     2. สภาพแวดล้อมภายนอก คือ สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ ฝนตก ฟ้าร้อง ลมแรง แสงสว่างไม่พอ

 

23 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1395 ครั้ง

    Engine by shopup.com