shopup.com

ดูบทความทำไมแอร์ ถึงต้องใช้แผงกรองอากาศ

ทำไมแอร์ ถึงต้องใช้แผงกรองอากาศ

 

ทำไมแอร์ ถึงต้องใช้แผงกรองอากาศ

          ฝุ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ดังที่เคยมีผู้วิจัยพบว่าการหายใจเอาฝุ่นคาร์บอนเข้าไปมาก ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดได้ หรือเชื้อไวรัสซึ่งจัดว่าเป็นฝุ่นชนิดหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นหวัดได้
          นอกจากนี้ฝุ่นยังเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรต่าง ๆ คือจะไปลดประสิทธิภาพในการทำงานและลดอายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้น ๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราจึงต้องใช้แผงกรองอากาศ     การเลือกใช้แผงกรองอากาศที่เหมาะสมทำให้เราได้ผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะขอกล่าวถึงเฉพาะที่สำคัญ ๆ ดังนี้

     1. ทางด้านการบำรุงรักษาอาคาร
           แผงกรองอากาศจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ตลอดจนถึงค่าตกแต่งใหม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ฝุ่นที่ไปจับฝ้าเพดานที่อยู่รอบ ๆ หัวจ่ายลมของระบบปรับอากาศทำให้ฝ้าเพดานสกปรก ต้องทำความสะอาดกันบ่อย ๆหรือฝุ่นที่จับตามผนังอาคาร เมื่อนาน ๆ เข้าก็ต้องลงทุนทาสีตกแต่งใหม่ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีกมาก

     2. ทางด้านสภาพแวดล้อม
           แผงกรองอากาศช่วยลดมลภาวะในบรรยากาศ บริเวณที่มีผู้อาศัย ช่วยลดกลิ่นโดยเฉพาะควันบุหรี่ในบริเวณที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

     3. ทางด้านสุขำภาพของมนุษย์และสัตว์
           แผงกรองอากาศจะช่วยกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เช่นกำจัดเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

     4. ทางด้านระบบปรับอากาศ
           แผงกรองอากาศช่วยลดค่าบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นเจ้าไปในเครื่องปรับอากาศ ฝุ่นจะไปรวมตัวกันจับเป็นเยื่อบาง ๆ ที่หน้าแผงคอยล์เย็นทำให้เกิดการอุดตันลมผ่านได้ไม่สะดวกและทำให้พื้นผิวสัมผัสความเย็นของคอยล์ลดลงเป็นการลดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ พัดลมยังต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานจากการอุดตันของคอยล์เย็นเพิ่มขึ้นอีกด้วย ถ้าติดตั้งแผงกรองอากาศเข้าไป ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะน้อยลง

     5. ทางด้านผลผลิตทางอุตสาหกรรม
           ในอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความละเอียดมาก เช่น ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงกรองอากาศจะช่วยลดอัตราการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เนื่องจากในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องการห้องใช้งานที่สะอาดมากยอมให้มีฝุ่นขนาดเล็กมากปะปนอยู่ได้น้อยมาก จึงต้องมีระบบกรองอากาศที่สมบูรณ์มาด้วย


      6. ทางด้านการประหยัดพลังงาน
           แผงกรองอากาศช่วยให้กำลังการส่องสว่างของหลอดไฟเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ยังคงเท่าเดิมเนื่องจากไม่มีฝุ่นเกาะ เราสามารถเลือกหลอดไฟที่มีกำลังวัตต์น้อยลงได้ เป็นการประหยัดพลังงานทางอ้อมนั่นเอง

21 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1914 ครั้ง

    Engine by shopup.com