shopup.com

ดูบทความเพราอะไรถึงต้องติดตั้ง แอร์แบบเดินท่อลม

เพราอะไรถึงต้องติดตั้ง แอร์แบบเดินท่อลม

 

เพราอะไรถึงต้องติดตั้ง แอร์แบบเดินท่อลม

          ในระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป การทำความเย็นภายในห้องปรับอากาศ อาศัยการหมุนเวียนของอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจจะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง , แบบแยกส่วนหรือแบบที่ติดตั้งประกอบกับท่อลม โดยจะมีอากาศบริสุทธิ์หรือ fresh air เข้ามาเพียง 10-15% ของปริมาณอากาศที่หมุนเวียนภายในห้องทั้งหมดการเติม fresh air เข้ามาในห้องอาจจะเติมเข้ามาทางเครื่องส่งลมเย็น


หรือ จะใช้วีระบายอากาศออก เช่น การติดพัดลมดูดอากาศแล้วให้อากาศภายนอกแทรกตัวผ่านหน้าต่าง, และประตูเข้ามาเองก็ได้ แต่การใช้พัดลมดูดออกจะทำให้ความชื้นและฝุ่นในห้องสูงกว่าการเติมเข้ามาที่เครื่องปรับอากาศ ปริมาณ fresh air 10-15% นี้ โดยทั่วไปนับว่าพอเพียงกับผู้ที่อยู่ในห้อง และมักจะไม่กำหนดให้สูงมากไปกว่านี้ เพราะ fresh air ยิ่งมาก ก็ยิ่งจะทำให้ภาระของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น (อากาศบริสุทธิ์ หรือ fresh air ลูกบาศก์ฟุต/นาที จะมีภาระปริมาณ 80 บีทียู/ชั่วโมง) อากาศหรือลมที่หมุนเวียนนี้ส่วนที่ป่าออกมาจากเครื่องปรับอากาศเรียกว่า supply air และส่วนที่หมุนเวียนกลับเข้าเครื่อง เรียกว่า return air ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งให้ supply air และ return air ถูกต้องจงจะได้ความเย็นตามที่ต้องการ ทางด้าน supply air จะต้องกำหนดให้หน้ากากจ่ายลมส่งลมให้ทั่วถึง ส่วนทางด้าน return air จะต้องมีทางให้ลมกลับไปเข้าเครื่องปรับอากาศได้โดยสะดวกไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ปริมาณการหมุนเวียนของลมในบริเวณที่มีลมกลับไม่สะดวกลดลงและทำให้รู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นได้

  เกล็ดความรู้เกี่ยวกับแอร์ยังมีอีกเยอะตามไปได้ที่ บทความเกี่ยวกับแอร์ และถ้าสนใจแอร์บ้านราคาถูกหรือมีความประสงค์จะล้างแอร์เข้าไปดูได้ที่ https://www.facebook.com/goodairservice/ (หรือ โทร 0-2540-0225,08-2410-8999)

21 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 2844 ครั้ง

    Engine by shopup.com